Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=250 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Davodeau, auteur van de stripreeksen : De Val - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Davodeau
Davodeau
Tekening en scenario

Etienne Davodeau, geboren op 19 oktober 1965 in Chaudron-en- Mauges (Maine-et- Loire), begint in 1984 aan een opleiding voor beeldende kunsten in Rennes en richt met een paar vrienden, onder wie Joub en Jean-Luc Simon, de studio B.D.Psurde op, die hun gezamenlijke werk La vie tourmente d'Ernest Formidable in beperkte oplage zal uitbrengen. Hij is als medewerker verbonden aan verscheidene fanzines en wendt zich tot de (maar kort bestaande) reeks 'Gnration Dargaud', voor de publicatie van zijn eerste trilogie: De vrienden van Saltiel (De man die niet van bomen hield, 1992; De persmuskiet, 1993; Open einde, 1994). Hij publiceert in 1996 bij dezelfde uitgever, maar nu in de reeks 'Long Courrier', Le Constat, terwijl hij tegelijkertijd een kinderboek illustreert bij Magnard (Juliette et Galipette).

Dan stapt hij over naar Uitgeverij Delcourt, waar zijn sterk sociaal gekleurde albums elkaar snel opvolgen: Quelques jours avec un menteur (1997), Le Rflexe de survie (1998), La Gloire d'Albert (1999), Anticyclone (2000), Rural (2001). Dit laatste is een soort getekende reportage over de problemen rond de aanleg van een stuk autosnelweg door agrarisch gebied. Guy Delcourt vertrouwt hem in 2002 de leiding toe van een stripreeks over het leven anno nu.

Davodeau schrijft voor zijn vriend Joub ook de scenario's van de reeks Max et Zo voor kleine kinderen, die sinds 1999 vrolijk wordt voortgezet bij Delcourt (Les Voleurs de roues; Un camion pour les moutons; Des animaux bizarres, etc.) Hij heeft La Gagne geschreven, een sociaal verhaal waarin een conformistische ambtenaar en een vakbondsman tegenover elkaar staan, gellustreerd door Jean-Luc Simon (uitgeverij Charette, 2000). De door de leden van L'Association gelanceerde autobiografische trend volgend, voerde hij met veel plezier zijn eigen wereld op in L'Atelier (uitgeverij P.M.J., 2002).

Zijn entree in de collectie 'Vrije Vlucht' bij Uitgeverij Dupuis betekent de bevestiging van een talent dat volop in ontwikkeling is.

Zijn reeks : De Val