Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=143 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Durieux, auteur van de stripreeksen : Central Park - Eerlijke lui - Gusgus - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Durieux  P. Pinchart
Durieux
Tekening en scenario

Christian Durieux (geboren op 18 januari 1965) behaalt eerst een licentiaat in de letteren voordat hij zich aanmeldt voor de stripcursus op Saint Luc.

In 1989 levert hij voor TINTIN REPORTER een korte biografie van Andr Malraux af, op scenario van Luc Dellisse en gaat daarna samenwerken met Jean Dufaux voor zijn eerste reeks, "Avel", in de collectie Grafica van Glnat. Deze saga over een killer op zoek naar zijn lot zal vier delen omvatten. Zo'n thema vraagt om een kille, strenge lijnvoering, die hij uitstekend beheerst.

Daarna gaat hij over naar Lombard, waar hij de serie "Foudre" start, op scenario's van Luc Dellisse. Hiervoor hanteert hij een rondere lijnvoering, beter passend bij het soms groteske aspect van deze futuristische thriller. Hoewel deze vijfdelige cyclus (1996-1998) tegen een achtergrond speelt van pessimisme en rampspoed, ontbreekt het niet aan humor in de relaties tussen personages die al hun best doen om te overleven in een universum waarop ze geen vat hebben.

Een korte overstap naar les Humanodes Associs mondt uit in het album "Benito Mambo", in 1999, voordat hij, met Andreas als scenarist, bij Delcourt de reeks "Mobilis" begint.

Altijd gespitst op nieuwe ervaringen, zowel verhaal- als tekentechnisch, is hij meteen gewonnen voor een humoristisch project van Denis Lapire en begint in 2001 aan de serie "Oscar" bij Dupuis. Een heel nieuw register, waarin hij in een simpele, levendige en van een komische dynamiek doortrokken stijl verslag doet van de heldendaden en fantasien van een jongetje dat anders is dan alle andere jongetjes. Dat is een van zijn grootste genoegens: geregeld van techniek veranderen.