Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=302 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Feroumont, auteur van de stripreeksen : Ivan / Ivanka - Robbedoes door... - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Feroumont  D. Fouss
Feroumont
Tekening en scenario

Benot Feroumont (geboren op 28 augustus 1969 in Aye) volgde eerst een tekencursus in Brussel en schreef zich vervolgens in voor een opleiding animatie in deze stad, waar hij drie korte, uitstekend ontvangen proeffilmpjes maakte: 'Chapeaux', 'Madame O'Hara' en 'Un ange passe'. In 2000 werd zijn eerste professionele korte film ('Bzzz') uitverkoren voor de officile selectie van het festival van Cannes. Daarna werkte hij mee aan de lange film 'Les triplettes de Belleville'.

Zijn kennismaking met de scenarist Fabien Vehlmann wekte bij hem het verlangen ook stripverhalen te gaan maken. 'Wondertown' wordt zijn eerste reeks voor het blad ROBBEDOES.