Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=20 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Francq, auteur van de stripreeksen : Largo Winch - Largo Winch - filmtweeluik - Largo Winch, in de kantijn van de legende - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Francq  Chloe Vollmer-Lo
Francq
Tekening

Philippe Francq wordt op 13 december 1961 geboren te Etterbeek. Na een rimpelloze schooltijd besluit hij tekenen als extra vak te kiezen voor het eindexamen: in september 1978 gaat hij naar Saint-Luc.

Pas daar leert hij hoe je een potlood echt moet vasthouden en een vel papier moet vullen. In 1981 tekent hij voor drie jaar bij op de stripafdeling, in die tijd geleid door Claude Renard. Bij het probleem van het tekenwerk komt dan het gewichtiger probleem van het scenario.

Gewapend met diploma's verlaat hij op zijn 23ste Saint-Luc en gaat op zoek naar een uitgever en naar inspiratie. Hij werkt achtereenvolgens met Gabrielle Borille, een scenariste met wie hij de eerste tien platen maakt van een verhaal dat uiteindelijk doodloopt, en met Bob de Moor, bij Studio Herg.

Bob de Groot stelt voor met hem te werken aan een reeks die "Vrouwen en Steden" zal gaan heten: ze maken twee albums voor Dargaud. Bij dezelfde uitgever publiceert Francq daarna twee delen van "Leo Tomasini", naar een scenario van Francis Delvaux.

Zijn ontmoeting met Jean Van Hamme in 1988 zal zijn leven totaal veranderen. De schrijver-scenarist stelt hem voor de stripbewerkingen te tekenen die hij wil maken van een reeks van zes romans waarmee hij bij de kritiek succes had geoogst bij Mercure de France.

"Largo Winch" is een cyclus van moderne thrillers, die zich overal ter wereld afspelen en een financile achtergrond hebben. Een oeuvre dat aanvankelijk zijn tijd vooruit was en vrij matig werd verspreid. De nauwkeurige, effectieve tekeningen van Francq zullen de reeks echter tot een van de absolute bestsellers van het stripwezen maken.

Van het eerste deel, in de collectie Spotlight, worden meer dan 50.000 exemplaren verkocht. Van het tiende bijna 500.000! Daarnaast worden de romans in diverse vormen heruitgegeven, terwijl er een grote tv-reeks van 39 afleveringen over de hele wereld wordt uitgezonden.