Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=41 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Gibrat, auteur van de stripreeksen : Eerlijke lui - Elke raaf pikt - Elke raaf pikt - Integrale uitgave - Het uitstel - Het uitstel - Integraal - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Gibrat
Gibrat
Tekening en scenario

Over de kinderjaren van Jean-Pierre Gibrat, geboren op 17 april 1954, in een voorstad van Parijs, valt weinig te melden. Grootgebracht in een communistisch getint vakbondsmilieu, briljant in geschiedenis, haalt hij zijn eindexamen met een eindscriptie over het Front Populaire en de landbouw in de USSR.

Na eerst wat reclamewerk te hebben gedaan, schrijft hij zich in 1975 in aan de faculteit voor beeldende kunsten. Twee jaar later onderbreekt hij zijn studie voor een loopbaan in het stripwezen: hij mag zijn eerste afgeronde verhalen in PILOTE publiceren.

Zijn kennismaking met de acht jaar oudere scenarist Jackie Berroyer leidt tot de geboorte van de kleine "Goudard" in strip, een reeks dagelijkse wederwaardigheden van een ragfijn getypeerde adolescent, die daarna in CHARLIE MENSUEL en FLUIDE GLACIAL verschijnen. Daarnaast tekent Gibrat in de trendy pers (L'EDJ, LE NOUVEL OBS, etc.) en werkt mee aan L'ORDINATEUR DE POCHE, SCIENCES ET AVENIR, daarna aan JE BOUQUINE en OKAPI (de reeks "Mdecins sans frontires", naar scenario's van Guy Vidal en Dominique Leguillier).

In 1982 prikkelt Gibrats talent voor het tekenen van vrouwen Berroyer om het personage van het "Meisje uit Parijs" op vakantie te introduceren in PILOTE. Ze besluiten Goudard en het aantrekkelijke schepseltje bij elkaar te brengen in de serie albums die Dargaud voor hen reserveert.

Gibrat is een perfectionistische en dus langzame tekenaar, die zichzelf graag verrast met thema's en genres die niemand van hem verwacht. In 1985 stemt hij ermee in het teefje Zaza van Dany Saval en Michel Drucker tot leven te wekken in TLPOCHE (l'Empire sous la mer").

Tien jaar later brengt hij bij Albin Michel (en Arboris) een erotische versie van Pinocchio uit, "Pinokkia", naar een scenario van Francis Leroi.

Het jaar daarop combineert hij, samen met Daniel Pecqueur, de wereld van de droom en die van het fantastische/bovennatuurlijke? in "Hoog water" voor de "Collectie Beeldroman" van Dargaud.

En voor de onvolprezen collectie "Vrije Vlucht" bedenkt en tekent hij solo een waar meesterwerkje van landelijke nostalgie en historische reconstructie van de bezettingsjaren zoals die in de Franse provincie werden beleefd: "Het Uitstel" levert hem vele prijzen en een geestdriftig onthaal bij de lezers op. Zijn eerste proeve als compleet auteur is een volledig succes. Het wordt in 2002 gevolgd door het schitterende "Elke raaf pikt".