Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=717 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Grenson, auteur van de stripreeksen : Voor het ongeluk geboren - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Grenson
Grenson
Tekening

Van jongs af aan droomde Olivier Grenson ervan strips te tekenen. Hij leert het vak eerst bij Eddy Paape en vervolgens aan de Ecole de Recherche graphique (School voor grafisch onderzoek).

In 1984 geeft Lombard hem een kans door zijn eerste reeks "Aldose en Glucose" in het weekblad Kuifje te publiceren.

In 1989 tekent hij de wederwaardigheden van detective Carland Cross op scenario van M. Oleffe. Tezamen met Jean Dufaux gaat hij een nieuwe uitdaging aan voor de reeks "Derde Stroming Lombard" : Niklos Koda.