Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position : 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=238 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Lefèvre, auteur van de stripreeksen : De fotograaf - De fotograaf - Integrale uitgave - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Lefèvre © J. Fournot
Lefèvre
Scenario

Didier Lefèvre werd geboren in 1957 en is reporter-fotograaf.

Hij werkte als freelancer of via agentschappen voor kranten en tijdschriften.

Didier keert graag naar dezelfde plekken terug om er tijd door te brengen, veranderingen te observeren en mensen opnieuw te ontmoeten.

Plaatsen en mensen in overvloed: Sri Lanka, de Hoorn van Afrika, de toreros, Malawi en Cambodja onlangs, brandweermannen, de inwoners van Bougainville, de Ethiopische wereldkampioenen hardlopen, tuiniers, de Moedjahedin van voor 1992, de Hazara, Kosovo ...

Over zijn reizen naar Afghanistan gaf hij het boek "Voyages en Afghanistan" uit bij uitgeverij Ouest France. Maar hij vertelde er ook over aan zijn boezemvriend Emmanuel Guibert. Met zijn foto's en verhalen tekende Guibert de drie stripalbums van "De fotograaf" (Dupuis).