Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=247 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Mardon, auteur van de stripreeksen : Lijf om lijf - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Mardon
Mardon
Tekening en scenario

Gregory Mardon wordt op 6 november 1971 in Arras geboren. Na een stage aan de cole des Gobelins in Parijs, waar hij decors leert tekenen, werkt hij bij verschillende studio's aan animatiefilms. Zodoende verzorgt hij de lay-out en de decors van talloze Franse animatieseries: Papyrus, Blake en Mortimer, Fantmette, Diabolik, enzovoort. Tegelijkertijd verdient hij zijn eerste sporen in de stripcultuur met complete verhalen van vier platen in het stripblad Robbedoes: "Pipo et Mollo" (nr. 3167, 16/12/1998), en "Een lekke band" (nr. 3212, 3/11/1999). In januari 2000 waagt hij zich voor het eerst aan het grote werk met een magnifiek verhaal over zijn opa: "Vagues l'me", verschenen bij uitgeverij Humanodes Associs.

Niettemin blijft hij nog tot 2002 actief in de animatiefilm. Dan publiceert ditions Cornlius zijn tweede boek, "Cycloman", gemaakt in samenwerking met Meneer-Johanauteur Charles Berberian. Het is de definitieve overgang naar de strip. Als een all- round auteur zet hij zich nu aan een groots fresco van het moderne leven: "Corps corps" wordt verwacht in de collectie Vrij Vlucht van Dupuis en betekent zijn definitieve toetreding tot de groep serieuze auteurs voor een volwassen publiek. Misschien dat hij daar dan weer eens een animatiefilm over zal maken?

Zijn reeks : Lijf om lijf