Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=50 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Sibran, auteur van de stripreeksen : Een Wereld zonder Kwaad - Ginds - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Sibran  P. Pinchart
Sibran
Scenario

Na een studie etnologie aan de universiteit van Paris X in Nanterre, gaat Anne Sibran schrijven. Ze produceert een roman ("Bleu Figuier" bij Grasset) en een stripscenario.

Haar scenario voor "Quartier vanoui" voor Tronchet, dat in 1994 bij Glnat verschijnt, behandelt het thema van bejaarden die uit hun wijk moeten en zich daartegen verzetten.

Een vergelijkbaar, maar duidelijk uitheemser thematiek ontwikkelt ze voor Emmanuel Lepage in "Een wereld zonder kwaad" voor de Vrije-Vluchtcollectie van Dupuis in 1999.

Een jonge Franse etnologe maakt de migratie mee van de Guarani-indianen, die van hun gronden worden verjaagd en hun eigen, mythische paradijs gaan zoeken in het hartje van het woeste Amazonegebied.