Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=147 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Vehlmann, auteur van de stripreeksen : Alleen - Green Manor - Robbedoes door... - Robbedoes en Kwabbernoot - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Vehlmann Chlo_Vollmer_Lo
Vehlmann
Scenario

Fabien Vehlman (30 januari 1972), meldt zich na een gelukkige jeugd in Landes en Savoie bij de Hogere Handelsschool van Nantes.

Na zijn vervangende dienstplicht te hebben vervuld in een theatergezelschap een periode waarin hij ervaring opdoet met video en radio neemt hij (in 1996) deel aan een scenariowedstrijd van het blad SPIROU/ROBBEDOES, maar wordt afgewezen omdat hij zich niet aan het gevraagde formaat heeft gehouden. Dat inspireert hem er wel toe door te zetten: een jaar lang schrijft hij hij woont inmiddels weer bij zijn ouders scenario na scenario. En uiteindelijk zwicht Robbedoes: hij krijgt het jawoord!

Hij debuteert met "Green Manor" met Denis Bodart en maakt vervolgens voor Dargaud "Samedi et Dimanche" met Gwen. Bij Dargaud publiceert hij "Heer der dolende zielen" met Mathieu Bonhomme.

Het zijn even zovele meesterstukjes, die Fabien Vehlman al direct een plaats geven tussen de kundigste scenaristen van zijn generatie.