Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=120 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Zidrou, auteur van de stripreeksen : Moederkillers - Robbedoes door... - Tamara - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Zidrou
Zidrou
Scenario

Benot Drousie, alias Zidrou, wordt op 12 april 1962 geboren te Anderlecht (Brussel). Hij volgt een onderwijzersopleiding en oefent het beroep ook een jaar of zes uit wat niet zonder invloed zal zijn op zijn toekomstige schrijfwerk!

Zijn eerste gepubliceerde scenario wordt gellustreerd door De Brab in het kerstnummer 1991 van ROBBEDOES ("Het trieste einde van de Kerstman). Het jaar daarop richt hij een soort scenariostudio op met zijn vriend Falzar en begint de uitgevers te belegeren om zijn talloze projecten onder het pseudoniem Potaches geplaatst te krijgen.

Vanaf 1993 beginnen zijn producties de bladzijden met korte verhalen van ROBBEDOES binnen te dringen. In volgorde van verschijning van zijn illustratoren levert hij zo briljant, weloverwogen materiaal aan Wasterlain, Dan, Godi, Ernst, Clarke, Delige, Evrard, Blatte, Fournier, Darasse, Bercovici, Glem, Jannin, Saive, Lematre, Midam, Gazzotti, Mandryka, ric Maltaite, Borrini, Will, Deth, Arenas, Thiriet, Gauthier, E411, Guilhem, Duclozeau, Piroton, Mazel, Bodart, Bosschaert, Wozniak, Plessix, etc.

Logisch dat een aantal van degenen die enkele buitengewone pagina's met hem hadden gemaakt ook voor een langer traject met hem kiezen en een reeks met hem willen maken. In 1992 lanceert hij "Margo en Oscar Pluis" met zijn vriend Falzar en de tekenares De Brab bij Casterman, waar het lieve kleine meisje en haar komische hond zes albums beleven, tot 1997. Het sympathieke duo en het hele gezin dat nog regelmatig wordt uitgebreid! verhuizen het jaar erna naar Dupuis en beginnen een nieuwe reeks mooie albums onder de reekstitel "Vlooienbaal".

In 1995 stelt hij Jean-Claude Fournier voor een reeks gastronomische grappen te tekenen, "De Kannibrallen", een met zwarte humor gekruide kroniek.

In het genre nietsontziende parodie vergrijpt hij zich niet veel later aan de respectabele hoofdredacteur van ROBBEDOES en zijn werk. De tekenaar geneert zich zo voor deze brutaliteit dat hij zich lange tijd van het pseudoniem Thelonius zal bedienen voor zijn grove karikaturen van de "Boss". Maar de albums tekent hij met zijn echte naam Bercovici daarmee de verantwoordelijkheid nemend voor zijn grafische composities.

Bij Lombard tekent Godi de albums van zijn "Dokus de leerling", voortspruitend uit zijn persoonlijke en professionele ervaringen.

Zidrou is ook de auteur van een twintigtal boeken voor kinderen die bij Casterman, Nathan en Hachette worden gepubliceerd, waaronder de reeks van de "Petit Dagobert", gellustreerd door Godi, in de "Bibliothque Rose".