Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position : 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=242 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2018-01-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Yves H., auteur van de stripreeksen : - De duivel der zeven zeeën - De veerman - Zhong Guo - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Yves H. © J.-J. Procureur
Yves H.
Scenario

Yves H. zit van kindsbeen af in de stripwereld. Zijn vader Hermann (Huppen met zijn achternaam) begint in 1966 met Bernard Prince (op scenario van Greg) in KUIFJE aan een indrukwekkende carrière als striptekenaar. Zoon Yves wordt een jaar later geboren en droomt er al heel snel van verhalenbedenker te worden. De groten uit de moderne cinema (Terry Gilliam, Woody Allen, Kusturica, de broers Cohen) strekken daarbij tot voorbeeld. Ook Yves wil oorspronkelijk films maken, maar hij ontdekt snel dat een papieren productie een minder grote investering vergt, en vooral minder celluloid. Samen met zijn vader publiceert hij in 1995 bij Uitgeverij Dupuis zijn eerste album, Het geheim van de hond-mensen, waarin hij én het scenario én een deel van het tekenwerk voor zijn rekening neemt.

Yves beseft dat hij een beter verteller dan tekenaar is en concentreert zich verder op het schrijven van scenario's. Voor zijn vader maakt hij achtereenvolgens Bloedbanden (Lombard, 2000, een vreemd verhaal over de relatie van een vader met zijn zoon), Rodrigo (Glénat, 2001, twaalfde aflevering uit de reeks "Schemerwoude") en Manhattan Beach 1957 (Lombard, 2002, een traditionalistische thriller die op uitstekende kritieken wordt onthaald). Zhong Guo (Vrije Vlucht, Uitgeverij Dupuis, 2003) is dan weer een mengeling van een futuristische thriller met politic-fiction, een genre dat Yves H. al lang aantrekt.
Yves H. heeft enerzijds gekozen voor een bescheiden pseudoniem dat zich niet laat dragen door zijn bekende familienaam. Anderzijds wil hij die familienaam niet desavoueren, want heel wat mensen weten dat hij de zoon van Hermann is.

Tegenwoordig maakt het allemaal niet zoveel meer uit, want Hermann beseft dat de boeken die ze samen hebben gemaakt, beter verkopen dan de albums waar alleen zijn eigen naam op staat, ook al zijn dat geregeld verkoopsuccessen. "Het is een osmose," zegt hij. "Yves schrijft het scenario, ik maak de tekeningen. De som van de twee levert iets anders op dan wat hij zich had voorgesteld, maar ook mijn tekeningen zijn niet als anders. Ik heb echt de indruk dat ik erop vooruitga."