Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=4 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2018-01-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Weyland, auteur van de stripreeksen : Aria - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Weyland
Weyland
Tekening en scenario

Michel Weyland, geboren te Elsene op 19 augustus 1947, volgt de cursus kunstnijverheid aan Saint-Luc in Brussel.

In 1968- 1969, in zijn laatste studiejaar, publiceert hij in KUIFJE een humoristische SF-reeks: "Streo-land", die na een dertigtal pagina's afgebroken wordt.

Tot 1979 voorziet hij in zijn onderhoud door appels te verkopen, vrachtwagens te lossen en met een baantje in een grote Brusselse drukkerij. Als de tijd het toelaat, bekwaamt hij zich op eigen houtje in de realistische tekenstijl, vastbesloten er zijn beroep van te maken.

Tijdens deze lange tocht door de woestijn neemt het Belgische weekblad POURQUOI PAS? in 1974 enkele humoristische tekeningen af.

De kansen keren in augustus 1979,wanneer hij in zijn vrije tijd "Aria" schept en een opzet maakt van haar eerste avontuur. In september neemt hij het risico om de drukkerij te verlaten en zich uitsluitend aan het beeldverhaal te gaan wijden.

Hij start opnieuw in het blad KUIFJE eind 1979, na een tiental jaren afwezig te zijn geweest, met een kort humoristisch verhaal ("Mariage dans la septime dimension") en nog twee meer realistische en historische verhalen ("Le Chevalier de Prdor" en "L'Interview exclusive de Nostradamus").

In 1980 treedt Aria voor het eerst op in KUIFJE en ontwikkelt zich al snel tot een vaste waarde van de Heroc Fantasy. Om avonturen te kunnen maken voor een publiek van adolescenten en volwassenen, treedt Weyland toe tot de collectie Spotlight van Dupuis in 1994.

Hoewel hij sinds haar "geboorte" trouw is gebleven aan zijn papieren dochter, zal Weyland in 1988 een verhaal maken waarin SF en sprookje samenvloeien: "Yvanalle, de vrouw van Mordorez". Hij denkt echter aan een heel leven niet genoeg te zullen hebben om de heldendaden van de charmante amazone en haar afkomst te kunnen vertellen.

Zijn reeks : Aria