Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=78 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2018-01-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Bercovici, auteur van de stripreeksen : Game over - Jong geweld - Vrouwen in 't wit - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Bercovici
Bercovici
Tekening en scenario

Philippe Bercovici, geboren op 5 januari 1963 te Nice, verwerft na hevige strijd de titel van snelste tekenaar van de hele beroepsgroep door in 1999 in zijn eentje en in diverse stijlen alle strips en illustraties voor de 32 pagina's van een nummer van ROBBEDOES te vervaardigen. In een normaal nummer neemt hij zelden minder dan drie tot vijf pagina's voor zijn rekening.

Hij wordt op zijn dertiende ontdekt door Raoul Cauvin, aan wie hij tijdens een signeersessie in Nice zijn werk voorlegt, en mag direct aan het werk voor "Vrij Vel". Hij illustreert ook ontelbare rubrieken in ROBBEDOES. In 1978 stelt Raoul Cauvin hem voor "Ongelukkige liefdes" te tekenen.

Zijn soepele, doeltreffende, dynamische stijl begint bij de cartoon en mondt uit in een nieuwe stripvorm en een grote beheersing van alle mogelijke onderwerpen. "Vrouwen in 't wit" die hij in 1981 samen met Cauvin lanceert, bereiken al snel de bestsellerstatus en vormen zijn populairste reeks.

Verder noemen we, zonder volledig te willen zijn: "Robinson et Zo" (voor GOMME vanaf 1982), "Kostar le Magnifique" (CIRCUS, 1984), "Barnab, envoy spcial" en "Big Bang Orchestra" (JE BOUQUINE), "Grand Panic Circus" (PIF), "Testar le Robot" (Fleurus), "Tlfaune" (Dargaud, 1993), alle op scenario van Franois Corteggiani. Met Yann vervaardigde hij de zeer Sovjet-Russische avonturen van "Leonid en Spoetnika" bij Marsu Productions. Francois Gilson bedenkt op min of meer geregelde basis gags voor hem van "Cactus Club", een waanzinnige satire op de vakantieclubs en hun jeugdleiders. En hij maakt "Eva en Adam" met Gerrit de Jager voor de Nederlandse markt.

Onder het pseudoniem "Thelonius" illustreert hij de eerste honderd gags van de "Boss", een reeks die de sluwe Zidrou bedacht om de achtenswaardige hoofdredacteur van het weekblad dat hun onzin onderdak biedt, belachelijk te maken. Helaas, Bercovici wordt al snel herkend aan zijn onnavolgbare stijl en aan de snelheid waarmee hij, een uur nadat hij het scenario heeft ontvangen, al zijn platen inlevert - en dat noodzaakt hem zijn normale naam te gebruiken voor de albums van deze reeks.