Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=790 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Delaf, auteur van de stripreeksen : Mooie Navels - Mooie Navels, eerste pesterijen - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Delaf  Chlo_Vollmer_Lo
Delaf
Tekening en scenario

Marc Delafontaine is geboren op 9 oktober 1973 in Sherbrooke (Qubec, Canada).
Hij studeert plastische kunsten voordat hij voor eigen rekening begint. Lange tijd legt hij zich in de stripwereld toe op clean-up, layout-posing en storyboards. Hij illustreerde ook enkele jeugdboeken en publiceerde korte stripverhalen in een aantal Qubecse tijdschriften.
Delaf tekent momenteel de serie "Mooie navels" die Dupuis in albumvorm uitgeeft, in nauwe samenwerking met Maryse voor het scenario.

Delaf en Dubuc vormen niet alleen een creatief duo, maar gaan ook als koppel door het leven.