balise_liste_articles@

Leve m'n pensioen!

In de spreekkamer van dokter
Medard ontmoet je zoals altijd de malste mensen die op deze aardbol rondlopen.
Maar het is wel de laatste keer, want na jaren van goede en loyale zorgen,
heeft hij besloten met pensioen te gaan. Hij is klaar om de bladzijde om te
slaan en te genieten van zijn welverdiende rust. 

Dit album vormt het sluitstuk van
een onontkoombare reeks van het weekblad Spirou.
De Psy werd bedacht in 1992 door Cauvin en Bédu en verscheen voor het
eerst in albumvorm in 1994. Na 25 jaar waanzinnig gelach en geschift gegiechel loopt
de reeks af.

  • Gepubliceerd op 29/05/2019
  • Genre : Humour
  • Collectie : Dupuis "Alle Leeftijden"
  • Lezerspubliek : Voor iedereen
  • Softcover album - 48 pages kleur
  • Hoogte : 287 mm / Breedte : 217 mm
  • ISBN: 9789031437351
Doorbladeren Speciale uitgave