Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=46 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Dubois , auteur van de stripreeksen : Laiyna (integrale uitgave) - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Dubois
Dubois
Scenario

Pierre Dubois, geboren op 19 juli 1945 in Charleville, in de Franse Ardennen, raakt sterk geboeid door het bovennatuurlijke en de mythische wezens van het bos.

Als journalist van "France 3 Bretagne" en lid van het "Centre de l'imaginaire arthurien" (gevestigd te Broceliande), snijdt hij in 1984 een van zijn geliefde thema's aan in ROBBEDOES met het schrijven van "Het grote verzinselboek van het kleine volkje", gellustreerd door Ren Hausman.

De beide compagnons richten zich daarna op de strip en maken twee episoden van Layna voor hetzelfde blad: "De stenen burcht" en "De teloorgang van de elfen".

Aangemoedigd door het succes van deze eerste pogingen wendt Dubois zich voor zijn mythische werelden ook tot andere tekenaars: de saga van de "De getekende"(vijf delen met Lucien Rollin bij Glnat vanaf 1989), de "Pixies"(twee episoden met Rivard voor Glnat), de reeks van "Het kleine volkje" (voor Delcourt met Stphane Duval), "Le Miroir des eaux"(met Jrme voor Zenda), "Ptrus Barbygre" (met medewerking van Joann Sfar in 1996 bij Delcourt). Zijn recentste producties zijn het album "Zwarte Saskia" (1997), getekend door Rollin in de collectie "Beeldroman" van Dargaud, en de reeks "Red Caps" met Duval bij Delcourt in 1998.

Van zijn hand zijn ook twee monumentale documentaire boeken (bij Hoebeke) over zijn geliefde onderwerp: "La Grande Encyclopdie des lutins" et "La Grande Encyclopdie des fes et des elfes", gellustreerd door Claudine en Roland Sabatier.