FAQ

Multimedia
Uitgeverij
Contacten

 

Multimedia
Ik heb een internetsite die over stripverhalen handelt en ik zou graag enkele illustraties willen gebruiken uit albums die worden uitgegeven door Dupuis. Wat moet ik doen om de wettelijke verplichtingen te respecteren?

De wet verbiedt de reproductie van illustraties, maar staat wel een uitzondering toe als het gaat om een citaat.
Dit houdt in:
1°) Dat het een niet-commerciële site betreft.
2°) Dat de illustraties nooit mogen worden gelinkt aan of vergezeld van reclame en dat ze niet mogen worden gebruikt voor andere doeleinden dan als illustratie bij een artikel over het album zelf of bij een dossier dat handelt over de auteurs van het album.
3°) Dat de illustraties enkel mogen worden gebruikt als "citaat", d.w.z. als uittreksel bij een kritische, historische of argumenterende tekst. Wat betekent dat het belang van de tekst moet overwegen en niet de illustratie. Het on line brengen van integrale platen is dan ook uitgesloten.
4°) De integriteit van het werk der auteurs moet steeds worden gerespecteerd. De illustratie mag dus niet worden geretoucheerd, veranderd of aangepast. In het concrete geval van het internet mag een tekening niet in die mate worden gezipt dat de kwaliteit ervan daaronder lijdt.
5°) De illustratie steeds wordt vergezeld van een bronvermelding (uittreksel uit "titel album", door "auteurs", © Dupuis).

Top
Ik heb een site gemaakt die handelt over een van uw auteurs of een van uw stripreeksen. Hoe kan ik worden opgenomen in de internet linklijst van Uitgeverij Dupuis?

Stuur ons het url-adres van uw site. Wij beloven niet dat wij het adres meteen in onze linklijst opnemen. Dit gebeurt enkel wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan: uw site moet operationeel zijn en volledig afgewerkt (geen sites "under construction"), het citaatrecht moet integraal worden gerespecteerd, het moet gaan om een kwalitatieve site (ook sites die zijn doorspekt met taal- of schrijffouten worden geweigerd) en de inhoud ervan moet origineel zijn..

Top
Hoe krijg ik de vermelding "officiële site"?

De vermelding "officiële site" wordt enkel toegekend aan sites van auteurs, aan sites die met de hulp van auteurs werden gemaakt, of aan de sites van Uitgeverij Dupuis zelf.

Top
Welke sites krijgen het label "Goedgekeurd door Dupuis"?

Hiervoor komen in aanmerking de sites die de zegen kregen van het Multimediateam van Uitgeverij Dupuis op basis van hun uitzonderlijke kwaliteit of hun hoog origineel gehalte waardoor de kennis over het werk van een auteur (of over de auteur zelf) wordt verrijkt.

Top

 

Uitgeverij
Hoe bied je een nieuw project aan?

Als je ons een nieuw project wilt aanbieden, kun je dat doen door, samen met een inleidende brief, een dossier te sturen naar onderstaand adres. Dat dossier bestaat liefst uit een samenvatting van het scenario (maximaal twee velletjes), een voorstelling van de personages, kopietjes van vijf of zes geïnkte platen mét dialoog en eventueel kopietjes van één of twee ingekleurde platen.
Je moet ook weten dat bij ROBBEDOES en de diverse collecties voor rijpere lezers ("Vrije Vlucht", "Spotlight", "Impressie(s)", "Expresso" en "Vrolijke Vlucht") jaarlijks zo'n negenhonderd dossiers worden aangeboden. Hooguit een tiental hiervan wordt gerealiseerd, namelijk de meest coherente verhalen die passen in onze catalogus. Ons adres:
Uitgeverij Dupuis
t.a.v. de uitgever
Rue Destrée 52
B-6001 Marcinelle
Belgïe

Top
Hoe kan ik een stripauteur contacteren?

Op vraag van de auteurs geven we nooit adressen of telefoonnummers. Als je in contact wil komen met een van onze auteurs kun je hun via onderstaand adres een briefje sturen. Wij zullen jouw brief dan naar die auteur doorsturen. Vergeet nooit je eigen naam en adres te vermelden. Anders kun je natuurlijk onmogelijk een antwoord krijgen.

Ons adres:
Uitgeverij Dupuis
Auteurscorrespondentie
Rue Destrée 52
B-6001 Marcinelle
Belgique

Top
Waar signeren mijn favoriete auteurs?

Onze auteurs beslissen zelf waar en wanneer ze gaan signeren. We kunnen jullie dus alleen de informatie geven waarover we zelf beschikken. Soms geven andere gespecialiseerde sites meer informatie. Een overzicht van die sites vind je op onze linklijst in de rubriek "stripsites".

Top

 

Contacten
Ik ben op zoek naar een sponsor voor een of andere activiteit. Tot wie moet ik mij richten?

Voor Vlaanderen en Nederland:
Uitgeverij Dupuis
Erwin Cavens
Rue Destrée, 52
B-6001 Marcinelle
België

Voor andere landen:
Uitgeverij Dupuis
Jocelyne Vanderlinden
Rue Destrée, 52
B-6001 Marcinelle
België

Tot wie moet ik me richten voor hulp aan onze school/bibliotheek?

VUitgeverij Dupuis
Martine Loubris
Rue Destrée, 52
B-6001 Marcinelle
België

Top