Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=288 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Ricard, auteur van de stripreeksen : Miltons dromen - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Ricard  Melikian
Ricard
Scenario

Sylvain Ricard is geboren in 1969 op een regenachtige winterdag in de grauwe randstad. Door zijn drie kwelgeesten van broers wordt hij verplicht om alle karweitjes in huis op te knappen op straffe van huiveringwekkende lijfstraffen. Zo groeit hij op in een vijandig milieu vol eenzaamheid en angst. Op een meidag in 2001 ontmoet hij Christophe Gaultier die hem, ontroerd door zijn verhaal, ontvoert op zijn trouwe, witte strijdros. Gaultier plaatst hem onder zijn bescherming en koestert hem als een zoon (Sylvain, niet het paard). Aan hun hachelijke verbond ontspruiten een heleboel superboeken die ze trots aan hun vrienden tonen. En omdat ze jaloers zijn op deze vruchtbare samenwerking verplichten diezelfde vrienden Sylvain plotsklaps om ook met hen samen te werken, anders krijgt hij een pak slaag (Sylvain is eerder tenger gebouwd, in tegenstelling tot zijn broers en vrienden). Zo gaan Frdric Fjard (waarmee hij al een website oprichtte over stripverhalen) en Mal alledrie samen publiceren.

Omdat hij niks om handen heeft tussen het einde van zijn studies en zijn debuut in de schitterende uitgeverswereld, ziet Sylvain zich genoodzaakt om een beroep te kiezen en uit te oefenen. Hij blinkt graag uit in de maatschappij en kiest daarom een vak waarmee hij indruk kan maken (tot grote trots van zijn ouders). Al 15 jaar lang doet hij onderzoek in een laboratorium voor menselijke genetica. Zijn baas is echter een stevige baas en het ontbreekt Sylvain aan moed om zijn eerste job op te zeggen en alleen van strips te leven, uit angst voor vreselijke represailles. Zo leeft Sylvain met een bende gespierde, gewelddadige mensen die hem geen rust gunnen en verplichten om dag en nacht te werken. Gruwelijk.

Zijn reeks : Miltons dromen