Exception: ERROR: column a.image_banniere does not exist Position: 63---SELECT DISTINCT O.OUVRAGE_NUMERO AS OUVRAGE_NUMERO,A.COUV_BDI,A.IMAGE_BANNIERE,A.PRES_IMAGE_BANNIERE,A.LCOUJPGV AS LCOUJPGV, A.LCOUJPGG AS LCOUJPGG, O.OUVRAGE_NAME_NL AS OUVRAGE_NAME_NL,SE.SERIE_ID as SERIE_ID,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL,A.CCODBAR,SE.SERIE_LVISUEL_BDI as SERIE_LVISUEL_BDI,SE.SERIE_NAME_NL as SERIE_NAME_NL, O.OUVRAGE_ID AS OUVRAGE_ID, A.NART AS NART, TO_CHAR(P.DDEBSITCOM,'YYYYMMDD') AS DATETEST, P.DDEBSITCOM AS DDEBSITCOM FROM VIEW_ARTICLES_NL_2 A, VIEW_OUVRAGES O, CAT_PARUTIONS P ,CAT_OUVRAGES_TO_AUTEURS OA,CAT_SERIES SE WHERE SE.SERIE_ID=O.OUVRAGE_SERIE_ID and O.OUVRAGE_ID=A.OUVRAGE_ID AND A.FLAG=1 and A.NART=P.NART AND OA.AUTEUR_ID=177 AND OA.OUVRAGE_ID=O.OUVRAGE_ID AND P.DDEBSITCOM < date '2017-12-01' +INTERVAL '1 months' ORDER BY P.DDEBSITCOM DESC,OUVRAGE_NUMERO DESC limit 5 Tarrin, auteur van de stripreeksen : Robbedoes door... - Violine - - DUPUIS, uitgever van stripverhalen
balise_liste_articles@
Tarrin
Tarrin
Tekening en scenario

Fabrice Tarrin (30 november 1971, Neuilly) bezoekt de Ecole Estienne en bekwaamt zich daarna vijf jaar lang verder in het Atelier Nawak - daarna Atelier des Vosges - waar hij kennismaakt met de roerige kleine bende die aan de basis staat van L'Association (Trondheim, Sfar, David B., etc.)

Zijn eerste geplaatste tekening zal een karikatuur van Andr Agassi worden, in 1991 in TENNIS DE FRANCE. In hetzelfde jaar gaat hij voor SPIROU illustraties maken voor de rubriek Zig Zag en voor de inhoudsopgaven, en uiteindelijk ook twee complete verhalen ("Mademoiselle Peggy Sue" en de reeks "Cochon").

In een vakantiespecial van ASTRAPI wordt een twintigtal stroken van zijn "Stphanie au pays des cochons" geplaatst, waarna hij drie vier-paginaverhalen van "Les Aventures de Billy Bidibip" voor dit blad maakt.

Zijn eerste album, "Les Aventures de Monsieur Tue-tout" op een scenario van Neidhardt, verschijnt tamelijk onopvallend bij uitgeverij Soleil in 1997. In de laatste maanden van het leven van A SUIVRE slijt Tarrin nog een compleet verhaal en enkele illustraties aan dit blad. Daarnaast werkt hij, door tussenkomst van Joann Sfar, aan decors voor twee tekenfilms rond personages van Trondheim ("La Mouche" en "Jack et Marcel").

Tronchet stelt hem voor het verhaal te tekenen van een klein meisje dat de gedachten van haar gesprekspartners in hun ogen kan lezen: Violine. Hun samenwerking blijkt bijzonder dynamisch en doelmatig: Tronchet zorgt in het algemeen voor de achtergrond van de verhalen en de tekenaar heeft alle ruimte om het scenario om te werken en gestalte te geven via zijn eigen inbreng in de dialogen en de enscenering. Het uitgangsidee, dat draait om de confrontatie tussen moeder en dochter, zal zo evolueren tot een speurtocht naar de vader en aanleiding vormen tot talrijke albums.

De reeks Violine start ? na een proces van langzame rijping ? officieel in 2001 en Fabrice Tarrin verzekert zich van een plaats in de nieuwe generatie jonge tekenaars die de verhalen en tekenstijl van de toekomstige helden van de strip voor alle leeftijden willen vernieuwen.