Gebruiksvoorwaarden

Als je www.dupuis.com bezoekt en gebruikt, ga je onvoorwaardelijk akkoord met de volgende bepalingen en met de van toepassing zijnde wetten.

1. Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Uitgeverij Dupuis, gevestigd: rue Destrée 52 in 6001 Marcinelle (België).

2. Door het bezoeken en gebruiken van deze site (https://www.dupuis.com), ga je onvoorwaardelijk akkoord met het volgende:

- Je stemt ermee in je te conformeren aan de Belgische wet op auteursrechten en daaruit voortkomende rechten, aan de Franse code op intellectueel eigendom en meer algemeen aan de verbonden en internationale afspraken aangaande aanverwante maatregelen op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom;

- Je zult op geen enkele wijze de data dan wel het door het auteursrecht beschermde werk van deze site geheel noch gedeeltelijk reproduceren, verkopen, distribueren, verzenden, publiceren of communiceren, zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten.

- Je zult op geen enkele wijze data introduceren die de inhoud of verschijning van het gepresenteerde werk veranderen, of de mogelijkheid hiertoe bieden.

- Downloaden van het aangeboden materiaal is alleen toegestaan voor privé-gebruik. Gedownload materiaal mag niet gemodificeerd worden of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Elke vorm van gebruik, anders dan hiervoor beschreven, houdt schending van auteursrechten en / of rechten op intellectueel eigendom in.

3. Uitgeverij Dupuis is niet verantwoordelijk voor onbedoeld gebruik van de inhoud van deze site door de gebruiker.

Derhalve kunnen we bijvoorbeeld niet garanderen:

- Het foutloos functioneren van de op deze site aangeboden content.
- Onmiddellijke herstelling van eventuele fouten.
- De afwezigheid van virussen of enige andere vormen van gevaarlijke data op deze site.