Servais

Le fils de l'ours nr. 1 - De zoon van de beer

Wanneer keizerKarel III de Dikke zijn vrouw Richarde in 880 verstoot, keert ze na een visioenterug naar de Elzas, haar geboortestreek. Op de plek waar een berin in de aardewoelt om haar jong te begraven, moet zij een abdij stichten. Een paar jaar laterrijst de abdij van Andlau daar op, voor eeuwig verbonden aan dat dier, dekoning van het woud. Heel wat jaren later, in 1760, midden in de vallei vanMunster, viert een dorp feest. De jonge zoon van de belangrijkste boer uit deregio laat het hart van Eva en Maria niet onberoerd. De tweeling vindt hemleuk. Maar zijn vader heeft er geen goed oog in en verbiedt zijn zoon nog methen om te gaan. Maar verboden zijn er om overtreden te worden, en als je 18bent, denk je nog niet aan de toekomst. Als er een beer opduikt in de vallei,proberen de jagers het beest op te sporen. Maar Eva wil het beest als eerstezien, want zij kent de legende van Andlau en wil het gigantische dier in hetecht zien. Maria is minder kalm, maar volgt haar toch. Onder het lover en in debergen raakt het lot van deze mensen en dieren verbonden. In een beeldende enpoëtische tekenstijl vertelt Servais een Elzassische legende. Een tragisch ensubliem verhaal dat je laat stilstaan bij de geheimen die deze prachtigestreken nog bevatten.


Samenvatting

Wanneer keizerKarel III de Dikke zijn vrouw Richarde in 880 verstoot, keert ze na een visioenterug naar de Elzas, haar geboortestreek. Op de plek waar een berin in de aardewoelt om haar jong te begraven, moet zij een abdij stichten. Een paar jaar laterrijst de abdij van Andlau daar op, voor eeuwig verbonden aan dat dier, dekoning van het woud. Heel wat jaren later, in 1760, midden in de vallei vanMunster, viert een dorp feest. De jonge zoon van de belangrijkste boer uit deregio laat het hart van Eva en Maria niet onberoerd. De tweeling vindt hemleuk. Maar zijn vader heeft er geen goed oog in en verbiedt zijn zoon nog methen om te gaan. Maar verboden zijn er om overtreden te worden, en als je 18bent, denk je nog niet aan de toekomst. Als er een beer opduikt in de vallei,proberen de jagers het beest op te sporen. Maar Eva wil het beest als eerstezien, want zij kent de legende van Andlau en wil het gigantische dier in hetecht zien. Maria is minder kalm, maar volgt haar toch. Onder het lover en in debergen raakt het lot van deze mensen en dieren verbonden. In een beeldende enpoëtische tekenstijl vertelt Servais een Elzassische legende. Een tragisch ensubliem verhaal dat je laat stilstaan bij de geheimen die deze prachtigestreken nog bevatten.

Over dit album

  • 11/12/2019
  • Raives
  • 72 pages kleur
  • Actie / avontuur
  • Vanaf 16
  • 318mm (H) / 241mm (L)
  • Vrije Vlucht
  • Hardcover album
  • 9789031437788

Ontdek ook