balise_liste_articles@

Agadamgorodok

Het verhaal van twee broers die in niets op elkaar lijken. Jules en Speracedes. Ze wéten niet eens dat ze broers van elkaar zijn. Jules is de dromer... een naïeveling die leeft van klusjes, hand- en spandiensten. Speracedes is de boef, chef van de lokale maffia. Maar de loop der dingen zorgt ervoor dat ze de waarheid ontdekken. De waarheid over het verleden... Hún waarheid...
Collectie : Vrije Vlucht
Genre : Genre : Roman graphique
Lezerspubliek : Vanaf 16
État : Terminé
De auteurs