balise_liste_articles@

De Havik - Geheim archief

Patrice Pellerin is een van de grote hedendaagse realistische striptekenaars. Bovendien is hij een uitzonderlijk verteller. Dat zal dit album, een buitenbeentje in de reeks, nog maar eens bewijzen.
Patrice liet zijn fantasie de vrije loop en verzon de volledige jeugd van zijn held. De ontbrekende pagina's uit het leven van Yann de Kermeur worden opgediept uit diverse historische documenten. Uit een archief dat verloren werd gewaand. Een koffer vol herinneringen, vergeelde notities, officiële verslagen en flarden van een dagboek werpen een nieuw en verhelderend licht op onze held. Zijn liefdes en verdriet, zijn familie, zijn jeugd... De reizen die hij maakte en zijn ontdekking van Guyana, zijn tweede thuisland. En vanzelfsprekend vernemen we ook hoe Yann zich uit een aantal levensgevaarlijke situaties heeft weten te redden.
Een "SPOTLIGHT" label.
Genre : Genre : Historique
Lezerspubliek : Vanaf 12
État : Terminé
Auteur