balise_liste_articles@

Geheimen, Samsara

Frank Giroud schreef Samsara heel in het bijzonder voor Michel Faure. Beide auteurs zijn fervente roman- en filmfans en droomden er allang van een verhaal te vertellen over een soort schattenjacht met een imposante jungle als decor. Michel Faure geeft 78 platen lang het beste van zichzelf. Het album is door hemzelf in directe kleur geschilderd op de originele tekeningen. Faure is even sterk in het scheppen van sfeer bij passages die zich afspelen in de achterbuurt van Manchester als in het schilderen van de Indiase jungle. Frank Giroud brengt ook in dit album weer alle thema's die hem na aan het hart liggen: het menselijk lot, familiegeheimen en onze voorbeschiktheid.
Genre : Genre : Roman graphique / Historique / Aventure
Lezerspubliek : Vanaf 16
État : Terminé
De auteurs