balise_liste_articles@

Oh! Lieve hemel

Wie ervoor moet zorgen dat in het paradijs alles een beetje ordentelijk verloopt, gaat door een hel! Alsof hij zijn handen nog niet vol genoeg heeft aan indringers, laatkomers en zielen die aan het verkeerde adres zijn, moet Sint-Pieter er ook nog voor zorgen dat een stelletje ongehoorzame engeltjes hun werk als bewakers naar behoren uitvoeren. Dit betekent dat hij geregeld te laat komt voor zijn wekelijks partijtje biljart en dus een rondje moet betalen. Behalve uiteraard wanneer Lucifer hem als goede buur een handje komt helpen...
Genre : Genre : Humour
Lezerspubliek : Voor iedereen
tat : En cours
De auteurs