balise_liste_articles@

De jagers van de dageraad

In de oertijd, ongeveer 30.000 jaar geleden
Kanh, de zwijgzame jager, en zijn stam zijn afhankelijk van Hozha, de wijze vrouw die ervoor zorgt dat de natuur hen beschermt en lankmoedig bejegent. Reeh trekt rond, samen met Mah, haar vader, tot de dag waarop deze sterft. En tot zij Kanh tegenkomt. Kanh, die bij de eerste blik wordt getroffen door een hartverscheurende, nooit eerder gevoelde pijn, neemt de wildzang onder zijn hoede en brengt het meisje bij zijn stam. Zonder te beseffen dat hij daarmee de harmonie van de Korh-Anen zal verbreken. Want de liefde mag dan ook in deze lang vervlogen tijden al hebben bestaan andere, minder prettige sentimenten hadden de overhand: woede, jaloezie, haat... en wraak.


Een aangrijpend fresco van onze prehistorie...
Voor zijn eerste grote verhaal als schrijver én tekenaar in de collectie 'Vrije Vlucht', keert René Hausman terug naar een tijdperk dat hem dierbaar is: de prehistorie. Met De jagers van de dageraad schetst hij een aangrijpend beeld van het begin van de mensheid, een tijd waarin mens en natuur nog één waren. In zijn schitterende stijl schildert hij ons de gewelddadigheid en de schoonheid van een harde wereld, vol razernij, liefde en bloed: heel de mens met het schier eindeloze gamma van gevoelens dat hem eigen is.

  • Gepubliceerd op 25/06/2003
  • Genre : Historique
  • Collectie : Vrije Vlucht
  • Lezerspubliek : Vanaf 16
  • Hardcover album - 64 pages kleur
  • Hoogte : 300 mm / Breedte : 218 mm
  • ISBN: 9789031424733
Doorbladeren Speciale uitgave