Benéteau - Bourgne - Graton (Philippe) - Lapière

Michel Vaillant - Seizoen 2 nr. 4 - Crash

Ooit kon je nog een mythe worden als je in de autosport sneller wasdan je concurrenten en je maar graag genoeg wilde winnen. In die "gouden tijd" was ook Michel Vaillant geen gewone held. Hij werdeen rolmodel. Vandaag, aan het begin van een nieuw seizoen vande reeks, zijn de waarden die Michel Vaillant uitdraagt nog steedseven belangrijk, maar de maatschappij is hard veranderd en onzeheld wordt geconfronteerd met nieuwe technische ontwikkelingenen belangrijke evoluties in alle domeinen.Dit zijn dan ook enkele van de thema's die centraal staan in ditnieuwe seizoen: drie generaties mannen en vrouwen hebben detoekomst van het bedrijf in handen. Niet iedereen heeft dezelfdevisie over die toekomst, waardoor sommige familieleden nu en danlijnrecht tegenover elkaar staan. Niettemin moet er geprobeerdworden om met de familie als een hecht blok naar buiten te treden.Jean-Pierre Vaillant ziet de mogelijkheid om een jeugddroom teverwezenlijken. Als hij erin slaagt om het team van Leader te kopen,schakelt hij niet alleen een eeuwige concurrent uit, maar bovendienzet hij het merk Vaillant wereldwijd op de kaart. Maar in eendergelijke veeleisende branche zijn alle slagen gepermitteerd. Ookdie onder de gordel. Een droom kan dan ook snel omslaan in eennachtmerrie.Scenaristen Philippe Graton en Denis Lapière geven het drama datzich achter de schermen afspeelt een extra dimensie. Tekenaar MarcBourgne, die de zegen kreeg van Jean Graton himself, staat in voorde personages terwijl Benjamin Beneteau verantwoordelijk is voorde racewagens en de decors.


Alle edities

 • Michel Vaillant - Seizoen 2 Tome 4 - Crash
 • Michel Vaillant - Seizoen 2 Tome 4 - Crash

Samenvatting

Ooit kon je nog een mythe worden als je in de autosport sneller wasdan je concurrenten en je maar graag genoeg wilde winnen. In die "gouden tijd" was ook Michel Vaillant geen gewone held. Hij werdeen rolmodel. Vandaag, aan het begin van een nieuw seizoen vande reeks, zijn de waarden die Michel Vaillant uitdraagt nog steedseven belangrijk, maar de maatschappij is hard veranderd en onzeheld wordt geconfronteerd met nieuwe technische ontwikkelingenen belangrijke evoluties in alle domeinen.Dit zijn dan ook enkele van de thema's die centraal staan in ditnieuwe seizoen: drie generaties mannen en vrouwen hebben detoekomst van het bedrijf in handen. Niet iedereen heeft dezelfdevisie over die toekomst, waardoor sommige familieleden nu en danlijnrecht tegenover elkaar staan. Niettemin moet er geprobeerdworden om met de familie als een hecht blok naar buiten te treden.Jean-Pierre Vaillant ziet de mogelijkheid om een jeugddroom teverwezenlijken. Als hij erin slaagt om het team van Leader te kopen,schakelt hij niet alleen een eeuwige concurrent uit, maar bovendienzet hij het merk Vaillant wereldwijd op de kaart. Maar in eendergelijke veeleisende branche zijn alle slagen gepermitteerd. Ookdie onder de gordel. Een droom kan dan ook snel omslaan in eennachtmerrie.Scenaristen Philippe Graton en Denis Lapière geven het drama datzich achter de schermen afspeelt een extra dimensie. Tekenaar MarcBourgne, die de zegen kreeg van Jean Graton himself, staat in voorde personages terwijl Benjamin Beneteau verantwoordelijk is voorde racewagens en de decors.

Over dit album

 • 20/11/2015
 • Lerolle
 • 56 pages kleur
 • Actie / avontuur Sport
 • Vanaf 12
 • 287mm (H) / 217mm (L)
 • Dupuis "(Jong) volwassenen"
 • Softcover album
 • 9789031433902

Ontdek ook