balise_liste_articles@

De P.I. van Hollywood (integrale uitgave)

Hippolyte Flynn, de privé-detective, dwaalt met zijn aristocratisch flegma door de studio's van Hollywood. Is op het scherm een moord niet reëel, dan zijn de kogels áchter de schermen wel dodelijk...
Een "SPOTLIGHT" label.
Genre : Genre : Suspens & Thrillers
Lezerspubliek : Vanaf 16
État : Terminé
De auteurs