Gihef en Callède werken niet voor het eerst samen, maar met High Security leveren ze een thriller waarin ze geen concessies hebben gedaan. Elke pagina ademt het harde wereldje van het gevangenismilieu uit en het mag duidelijk zijn dat de omgeving ook voor cipiers geen pretje is. Door de ogen van Aleks Wojda, de nieuwste rekruut in de ‘tempel' maken we kennis met het dagelijkse leven van het gevangenispersoneel binnen en buiten de muren van de strafinrichting. Zo leren we dat ook een privéleven nooit eenvoudig is omdat de agressie en de gewelddadigheid binnen de gevangenismuren weegt op elke emotie...
Een "SPOTLIGHT" label.