balise_liste_articles@

Quintett

Ook de meest briljante geesten beseffen niet dat de intermezzo's waarin ze meespelen, horen tot hetzelfde stuk. Dat de partituur die ze elk in hun kamer inoefenen, deel uitmaakt van hetzelfde geheel. In Parijs lichten ze in 1932 de sluier op van hun eigen lot.
Genre : Genre : Roman graphique
Lezerspubliek : Vanaf 16
État : En cours
De auteurs