balise_liste_articles@

Schoonheid thuisbezorgd

Voor het eerst heeft Jeff echt het idee dat hij met een andere Angela is. Een bitse, harde, agressieve Angela... Het tegendeel van 'zijn eigen Angela'. Die blik kent hij niet van haar. En dat is een uiterst onaangename gewaarwording. Wanneer hij haar even later afzet, is Jeff blij verlost te zijn van deze 'onbekende'. De allereerste keer dat Jeff Angela zag, had hij het idee dat ze anders was. Ze leek op niemand die hij kende. Zijn eerste gedachte was dat ze een vreemdelinge was, dat ze van elders kwam, uit een andere wereld. Dat was nu precies waardoor Angela al meteen zo dichtbij leek, zo vertrouwd, nu ja... tot vandaag dan.
Collectie : Vrije Vlucht
Genre : Genre : Roman graphique
Lezerspubliek : Vanaf 16
État : Terminé
Auteur