balise_liste_articles@

Robbedoes door ... (oneshot) - luxe

Naast de reeks "Robbedoes en Kwabbernoot" komt er ook een serie one-shots, geschreven en getekend door een reeks grote auteurs. De spits wordt afgebeten door Vehlmann (o.a. Wondertown, Green Manor) en Yoann (Donjon, Toto e.a.). En fans hebben wat om naar uit te kijken. Tarrin-Yann en Frank Le Gall zijn de volgende auteurs in deze reeks buiten de reeks...
Genre : Genre : Science-fiction / Humour / Aventure
Lezerspubliek : Voor iedereen
État : En cours
De auteurs